Oudercommissie

In de oudercommissie zijn ouders van de verschillende groepen vertegenwoordigd. De dagopvang en de buitenschoolse opvang beschikken samen over één oudercommissie.

Deze overlegt een aantal keer per jaar met de directie over het interne beleid van de kinderopvang. Het gaat daarbij om zaken als de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden en het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Ook zijn zij betrokken bij zaken als verandering van beleid. De oudercommissie heeft op deze zaken adviesrecht. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Deze zijn ter inzage op te vragen.

Interesse?

Lijkt het u wat om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan vooral contact met ons op, want wij staan om u te springen!

Ben je nieuwsgierig geworden?

We laten je ons prachtige kinderdagverblijf graag zien! Je kunt dan meteen van de fijne sfeer proeven en de rust op de groepen ervaren. Ook lichten we graag toe hoe we bijdragen aan de ontwikkeling van jullie zoon/dochter. Kom gezellig langs om een kijkje te nemen!

Rondleiding aanvragen