Kinderopvangtoeslag

Van de overheid kunt u een bijdrage ontvangen voor de kosten die u maakt voor de opvang van uw kinderen.  Het is belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand waarin de kinderopvang is begonnen.

De Kinderopvangtoeslag is gerelateerd aan het gezinsinkomen. Op basis van dit inkomen en het aantal verwerkte uren wordt de hoogte van de Kinderopvangtoeslag bepaald. Maandelijks wordt deze rond de 20e van de maand vooruit (voor de volgende maand) uitgekeerd.

Controle

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u van Het Toverstokje een jaaropgave. In dit overzicht zijn alle uren opgenomen die in het voorgaande jaar gefactureerd zijn. Op grond van deze jaaropgave maakt de Belastingdienst een definitieve jaarafrekening van de Kinderopvangtoeslag. De Wet Kinderopvang vraagt Het Toverstokje gegevens aan te leveren voor de controle van de Kinderopvangtoeslag. Daarom zijn wij verplicht uw BSN-nummer en dat van uw kind(eren) te registreren

LRK-nummer

Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt het Landelijk Registratie Kinderopvang (LRK-nummer) gevraagd. Dit nummer vindt u op onze website bij de contactgegevens, op het contract dat wij u toesturen en op alle facturen. Ook kunt u dit nummer terugvinden op de website van de Overheid www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

LRK-nummer dagopvang: 188687038
LRK-nummer BSO: 289222898

Berekenwijze opvanguren

Op basis van de opvangtijden in het contract, wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang u gemiddeld per maand afneemt. Om die reden wordt het aantal opvanguren op jaarbasis (- het aantal weken vakantie/vrije dagen) vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Rekenvoorbeelden

 • Opvangtijd 08:00 tot 17:00 uur is 9 uur per dag.
 • 9 uur X 50 weken = 450 uur per jaar voor 1 dag opvang per week. (wij gaan namelijk uit van 50 weken per jaar, 2 weken betaal je dus niet)
 • 450 uur / 12 maanden = 37.5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
 • 483 uur / 12 maanden = 40,25 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
 • Neemt u minder dan 2 weken aan vrije dagen op voor uw zoon/dochter? Indien u dit vooraf al weet verhogen we het aantal uur per maand. Weet u dit pas aan het eind van het jaar? Dan verrekenen we de extra opvangdagen aan het eind van het jaar. (Voorbeeld: u neemt maar 1 week vakantie op en heeft dus 1 week meer opvang afgenomen. Uw kind komt 1 dag per week, dus er wordt nog 1 extra opvangdag berekend in het begin van het volgende jaar)
 • Extra opvangdagen worden de maand erna al verrekend, zodat de extra kosten aan het eind van het jaar niet te hoog zijn. (Voorbeeld: uw kind komt normaal gesproken 1 dag in de week naar de opvang en u vraagt eenmalig een extra opvangdag aan. De kosten voor deze extra dag worden aan het begin van de volgende maand berekend.)
 • Voor de incidentele extra opvangdagen krijgt u aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag bij de definitieve berekening van de Belastingdienst. Of u kunt eerder het gemiddelde aantal uur opvang per maand al aanpassen.
 • Schoolweken opvangtijd 07:30 tot 09:00 en 15:00 tot 18:00 uur is 4,5 uur per dag.
 • Vakantieweken opvangtijd 08:00 tot 18:00 uur is 10 uur per dag.
 • 4,5 uur x 40 schoolweken = 180 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 10 uur x 12 vakantieweken = 120 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 180 uur + 120 uur = 300 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 300 uur – 60 uur (6 weken vakantie/vrije dagen x 10 uur) = 240 uur
 • 240 uur / 12 maanden = 20 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
 • Neemt u minder dan 6 weken aan vrije dagen op voor uw zoon/dochter? Indien u dit vooraf al weet verhogen we het aantal uur per maand. Weet u dit pas aan het eind van het jaar? Dan verrekenen we de extra opvangdagen aan het eind van het jaar. (Voorbeeld: u neemt maar 4 weken vakantie op en heeft dus 2 weken meer opvang afgenomen. Uw kind komt 1 dag per week, dus er worden nog 2 extra opvangdagen berekend aan het eind van het jaar)
 • Extra opvangdagen worden de maand erna al verrekend, zodat de extra kosten aan het eind van het jaar niet te hoog zijn. (Voorbeeld: uw kind komt normaal gesproken 1 dag in de week naar de opvang en u vraagt eenmalig een extra opvangdag aan. De kosten voor deze extra dag worden aan het begin van de volgende maand berekend.)
 • Voor de incidentele extra opvangdagen krijgt u aan het eind van het jaar kinderopvangtoeslag bij de definitieve berekening van de Belastingdienst. Of u kunt eerder het gemiddelde aantal uur opvang per maand al aanpassen.

Meer informatie

Meer informatie over de Kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook terecht om een proefberekening te maken en een indicatie te krijgen van de hoogte van het bedrag dat u aan Kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Klik hier voor een link naar de rekenhulp op de site van de belastingdienst.  Indien u graag hulp heeft bij het aanvragen van de toeslag kunt u altijd contact opnemen.

Ben je nieuwsgierig geworden?

We laten je ons prachtige kinderdagverblijf graag zien! Je kunt dan meteen van de fijne sfeer proeven en de rust op de groepen ervaren. Ook lichten we graag toe hoe we bijdragen aan de ontwikkeling van jullie zoon/dochter. Kom gezellig langs om een kijkje te nemen!

Rondleiding aanvragen